Các lễ hội ngày 10 tháng 4 Âm Lịch Hội Đình Tân Phú Trung

Vào ngày mùng 10 tháng tư có diễn ra lễ hội đó là Hội Đình Tân Phú Trung, được tổ chức long trọng tại xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp.
Vào ngày mùng 10 tháng tư có diễn ra lễ hội đó là Hội Đình Tân Phú Trung, được tổ chức long trọng tại xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp.

Các lễ hội ngày 10 tháng 4 Âm Lịch - Hội Đình Tân Phú Trung

Các lễ hội ngày 10 tháng 4 Âm Lịch - Hội Đình Tân Phú Trung

Hội Đình Tân Phú Trung

Thời gian: tổ chức từ ngày 10 tới ngày 17 tháng 4 âm lịch (năm chẵn) hoặc ngày 12, 13 tháng 5 âm lịch (năm lẻ).

Địa điểm: xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp.

Đối tượng suy tôn: Thờ quan Thánh Đế, thành hoàng Bổn Cảnh và những người đã đóng góp công lao cho làng.

Nội dung: Hội cúng đình tổ chức hàng năm thu hút mọi người trong xã và các xã lân cận đến tham dự rất đông vui và náo nhiệt. Mọi người tham gia lễ hội đều cậu nguyện sao cho trời đất mưa thuận, gió hòa, công việc ổn định và đời sống ấm no.


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Tư vấn