Các lễ hội ngày 28 tháng 2 Âm Lịch Hội chùa Bố

Hội chùa Bố được tổ chức định kì hàng năm vào ngày 28 tháng 2 âm lịch tại xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
Hội chùa Bố được tổ chức định kì hàng năm vào ngày 28 tháng 2 âm lịch tại xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Các lễ hội ngày 28 tháng 2 Âm Lịch - Hội chùa Bố

Các lễ hội ngày 28 tháng 2 Âm Lịch - Hội chùa Bố

Hội chùa Bố

Thời gian: tổ chức vào ngày 28 tháng 2 âm lịch.

Địa điểm: xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Đối tượng suy tôn: Nhằm tôn vinh công đức của sư tổ - người có công xây dựng chùa

Nội dung: Các hoạt động tế lễ, kỉ niệm ngày mất của sư tổ có công xây dựng chùa bố, mang đậm màu sắc tôn giáo. Trong ngày hội thường thu hút nhiều tăng ni phật tử trong vùng miền đến tham dự


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Tư vấn