Tháng có các ngày “nhân duyên” tốt cho việc làm nhà

Tháng Các ngày tốt Giêng Tư Bảy Mười Tân Mùi - Đinh Mùi Canh Thìn - Bính Thìn Kỷ Sửu - Mậu Tuất Hai Năm Tám Mười một Tân Mùi - Đinh Mùi Bính Thìn - Kỷ Sửu Mâu Tuất Ba Sáu Chín Mười hai Kỷ Tị - Ất Tị - Kỷ Hợi - Quý Hợi Giáp Dần - Mậu Dần - Bính Thân
Tháng Các ngày tốt Giêng Tư Bảy Mười Tân Mùi - Đinh Mùi Canh Thìn - Bính Thìn Kỷ Sửu - Mậu Tuất Hai Năm Tám Mười một Tân Mùi - Đinh Mùi Bính Thìn - Kỷ Sửu Mâu Tuất Ba Sáu Chín Mười hai Kỷ Tị - Ất Tị - Kỷ Hợi - Quý Hợi Giáp Dần - Mậu Dần - Bính Thân

ngay tot xau_mfxm

Tháng

Các ngày tốt

Giêng

Bảy

Mười

Tân Mùi – Đinh Mùi

Canh Thìn – Bính Thìn

Kỷ Sửu – Mậu Tuất

Hai

Năm

Tám

Mười một

Tân Mùi – Đinh Mùi

Bính Thìn – Kỷ Sửu

Mâu Tuất

Ba

Sáu

Chín

Mười hai

Kỷ Tị – Ất Tị – Kỷ Hợi – Quý Hợi

Giáp Dần – Mậu Dần – Bính Thân


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Truyện hay

Không tìm thấy Feed

Tư vấn