Thang đo mức độ si tình khi yêu của bạn

Chọn hình ảnh có đốt tay giống hoặc gần giống với ngón tay cái của bạn nhất! Bấm vào hình ảnh để xem đáp án!
Thang đo mức độ si tình khi yêu của bạn - VnExpress iOne
Chọn hình ảnh có đốt tay giống hoặc gần giống với ngón tay cái của bạn nhất! Bấm vào hình ảnh để xem đáp án!
Thang đo mức độ si tình khi yêu của bạn - VnExpress iOne

thang-do-chi-so-mu-quang-trong-tinh-yeu-cua-ban thang-do-chi-so-mu-quang-trong-tinh-yeu-cua-ban-1 thang-do-chi-so-mu-quang-trong-tinh-yeu-cua-ban-2
Đốt trên ngắn hơn đốt dưới Đốt trên dài hơn đốt dưới Đốt trên và đốt dưới dài bằng nhau

Alexandra V (theo vonvon)


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Truyện hay

Không tìm thấy Feed

Tư vấn