Lễ hội diễn ra trong ngày 12 tháng 4 âm lịch Hội Chùa Tà Và

Chuyên mục: 12 con giáp
Vào ngày 12 tháng 4 âm lịch có diễn ra lễ hội đó là Hội Chùa Tà Và ở Lạng Sơn được tổ chức long trọng tại xã Chi Lăng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.
Vào ngày 12 tháng 4 âm lịch có diễn ra lễ hội đó là Hội Chùa Tà Và ở Lạng Sơn được tổ chức long trọng tại xã Chi Lăng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

Lễ hội diễn ra trong ngày 12 tháng 4 âm lịch - Hội Chùa Tà Và

Lễ hội diễn ra trong ngày 12 tháng 4 âm lịch - Hội Chùa Tà Và

Hội Chùa Tà Và ở Lạng Sơn

Thời gian: tổ chức vào ngày 12 tới ngày 15 tháng 4 âm lịch.

Địa điểm: xã Chi Lăng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

Đối tượng suy tôn: Nhằm suy tôn đức Phật, Thần Nông, Quan Công và Lưu Bị.

Nội dung: Hội chùa có lễ dâng hương cùng các Thánh Thần, cúng Phật. Đặc biệt, còn có lễ cầu mùa, với ý nghĩa cầu nguyện mưa thuận gió hòa; tổ chức cả chơi cờ người.


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet: