Lễ cúng giải hạn sao La Hầu chiếu mệnh vào ngày mồng 8 hàng tháng

Chuyên mục: 12 con giáp
Sao La Hầu còn gọi là sao Khẩu thiệt. Đây là sao xấu, mệnh chủ bị sao chiếu mệnh thì gặp kiện tụng, thị phi. ## hướng dẫn cho bạn bài văn khấn dâng sao giải hạn sao La hầu, cúng giải hạn sao La hầu vào ngày nào, giờ nào, hướng nào?
Sao La Hầu còn gọi là sao Khẩu thiệt. Đây là sao xấu, mệnh chủ bị sao chiếu mệnh thì gặp kiện tụng, thị phi. ## hướng dẫn cho bạn bài văn khấn dâng sao giải hạn sao La hầu, cúng giải hạn sao La hầu vào ngày nào, giờ nào, hướng nào?

Sao La Hầu còn gọi là sao Khẩu thiệt. Đây là sao xấu, mệnh chủ bị sao chiếu mệnh thì gặp kiện tụng, thị phi, nam bị tật ở mắt, nữ gặp họa liên quan đến máu. Đối với nam xấu hơn đối với nữ.

Những năm tuổi của nam và nữ bị sao La Hầu chiếu mệnh theo bảng sau:

Những năm tuổi của nam và nữ bị sao La Hầu chiếu mệnh theo bảng sau:

Lễ cúng giải hạn sao La Hầu cần chuẩn bị :

  1. Bài vị vàng, giấy vàng viết dòng chữ: “Thiên cung thần thủ Là Hầu tinh quân”
  2. Hương hoa
  3. Ngũ oản
  4. 9 ngọn nến hoặc đèn
  5. Mũ vàng
  6. Tiền vàng
  7. Gạo, muối
  8. Nước
  9. Trầu cau

Cách cúng giải hạn sao La Hầu

Lễ cúng dâng sao giải hạn thường thực hiện vào ào ngày mồng 8 âm lịch hàng tháng. Mệnh chủ thắp đúng 9 ngọn nến hoặc đèn  xếp theo hình dưới đây.

Cúng giải hạn sao La Hầu vào 21 giờ đến 23 giờ, hướng về chính Bắc để làm lễ giải sao.

Lễ cúng giải hạn sao La Hầu chiếu mệnh vào ngày mồng 8 hàng tháng

Văn khấn giải hạn sao Là Hầu chiếu mệnh

Nam Mô A Di Đà Phật !

Nam Mô A Di Đà Phật !

Nam Mô A Di Đà Phật !

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế.

Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh Chúa Bắc cực Tử Vi Tràng Sinh Đại Đế.

Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh Quân.

Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh Quân.

Con kính lạy Đức Thiên cung Thần thủ La Hầu Đức Tinh Quân.

Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân Quân.

Tín chủ con (chúng con) là: ………………….. Hôm nay là ngày ……. tháng ……. năm ………………. tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương thiết lập linh án tại (địa chỉ) ……………. để làm lễ cúng sao giải hạn La Hầu chiếu mệnh.

Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia đạo bình yên, an khang thịnh vượng.

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật !

Nam Mô A Di Đà Phật !

Nam Mô A Di Đà Phật !

Xem thêm: Cách cúng giải hạn sao Mộc Đức


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet: