Lễ hội ngày 16 tháng 2 âm lịch Hội Đình Làng Nam Đồng

Hội Đình Làng Nam Đồng được tổ chức vào ngày 16 tới ngày 17 tháng 2 âm lịch, tại đình làng Nam Đồng, Phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Hội Đình Làng Nam Đồng được tổ chức vào ngày 16 tới ngày 17 tháng 2 âm lịch, tại đình làng Nam Đồng, Phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Lễ hội ngày 16 tháng 2 âm lịch - Hội Đình Làng Nam Đồng

Lễ hội ngày 16 tháng 2 âm lịch - Hội Đình Làng Nam Đồng

Hội Đình Làng Nam Đồng

Thời gian: tổ chức vào ngày 16 tới ngày 17 tháng 2 âm lịch.

Địa điểm: đình làng Nam Đồng, Phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Đối tượng suy tôn: Hội đình Nam Đồng được tổ chức trong không khí trang nghiêm. Buổi sáng diễn ra các hoạt động tế lễ, lần lượt từ đội nam tế rồi tới đội nữ, lễ dọc Thần phả của đình, buổi chiều thường diễn ra những tiết mục văn nghệ và các trò chơi. Cuối cùng, các cụ ông trong trang phục tế lễ làm phần dã hội.


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Tư vấn