Các lễ hội ngày 17 tháng 3 Âm Lịch Hội Làng Yên Mỹ

Vào ngày 17 tháng 3 âm lịch có diễn ra lễ hội làng Yên Mỹ được tổ chức tại: xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
Vào ngày 17 tháng 3 âm lịch có diễn ra lễ hội làng Yên Mỹ được tổ chức tại: xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Các lễ hội ngày 17 tháng 3 Âm Lịch - Hội Làng Yên Mỹ

Các lễ hội ngày 17 tháng 3 Âm Lịch - Hội Làng Yên Mỹ

Hội Làng Yên Mỹ

Thời gian: tổ chức vào ngày 17 tháng 3 âm lịch.

Địa điểm: xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Đối tượng suy tôn: nhằm suy tôn Đức Thành Hoàng Làng là Cao Sơn Đại Vương.

Nội dung: Sau hoạt động tế lễ, dâng hương cúng Thành Hoàng Làng là các hoạt động vui chơi dân gian thú vị như: chọi chim, bắt vịt, đi bập bềnh, thi đập nồi, thi thổi cơm.


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Tư vấn