Các lễ hội ngày 2 tháng 3 Âm Lịch Hội Bình Đà

Lễ hội Bình Đà được tổ chức vào ngày 2 tới ngày mùng 6 tháng 3 âm lịch tạixã Bình Minh, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây cũ nay thuộc thành phố Hà Nội.
Lễ hội Bình Đà được tổ chức vào ngày 2 tới ngày mùng 6 tháng 3 âm lịch tạixã Bình Minh, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây cũ nay thuộc thành phố Hà Nội.

Các lễ hội ngày 2 tháng 3 Âm Lịch - Hội Bình Đà

Các lễ hội ngày 2 tháng 3 Âm Lịch - Hội Bình Đà

Hội Bình Đà

Thời gian: tổ chức vào ngày 2 tới ngày mùng 6 tháng 3 âm lịch.

Địa điểm: xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây cũ nay thuộc thành phố Hà Nội.

Đối tượng suy tôn: nhằm suy tôn các vị Lạc Long Quân, Âu Cơ, Linh Lang.

Nội dung: Hội Bình Đà diễn ra hàng năm có lễ rước lớn hoàn cung rất trang trọng linh thiêng, lễ rước và thả bánh vía xuống long cung. Các trò chơi dân gian có chọi gà, đánh cờ, rất thu hút được đông đảo người dân tham gia.


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Truyện hay

Không tìm thấy Feed

Tư vấn