Các lễ hội ngày 20 tháng 12 Âm Lịch Hội Đình Mai

Hội Đình Mai tại Hà Nội được tổ chức định kì hàng năm vào ngày 20 tháng 12 âm lịch nhằm tôn vinh Hà Khôi Đại Vương.
Hội Đình Mai tại Hà Nội được tổ chức định kì hàng năm vào ngày 20 tháng 12 âm lịch nhằm tôn vinh Hà Khôi Đại Vương.

Các lễ hội ngày 20 tháng 12 Âm Lịch -Hội Đình Mai

Các lễ hội ngày 20 tháng 12 Âm Lịch -Hội Đình Mai

Hội Đình Mai

Thời gian: tổ chức vào ngày 20 tháng 12 âm lịch.

Địa điểm: xã Thanh mai, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây nay trực thuộc thành phố Hà Nội.

Đối tượng suy tôn: Nhằm suy tôn Hà Khôi Đại Vương – người có công giúp Đinh Bộ Lĩnh dẹp sứ quân Đỗ Cảnh Thạch cát cứ vùng Thanh Oai.

Nội dung: Lễ tế thần, cờ tướng, chọi gà.


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Tư vấn