Doanh nhân tuổi Ngọ chọn đối tác

Đối với doanh nhân tuổi Nhâm Ngọ (1942), nam giới nên hợp tác với người tuổi Giáp Thân (1944), Bính Tuất (1946), Canh Thìn (1940). Nữ giới nên hợp tác với
Doanh nhân tuổi Ngọ chọn đối tác
Đối với doanh nhân tuổi Nhâm Ngọ (1942), nam giới nên hợp tác với người tuổi Giáp Thân (1944), Bính Tuất (1946), Canh Thìn (1940). Nữ giới nên hợp tác với
Doanh nhân tuổi Ngọ chọn đối tác

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Đối với doanh nhân tuổi Nhâm Ngọ (1942), nam giới nên hợp tác với người tuổi Giáp Thân (1944), Bính Tuất (1946), Canh Thìn (1940). Nữ giới nên hợp tác với người tuổi Giáp Thân, tuổi Bính Tuất và tuổi Canh Dần (1950).

Đối với doanh nhân tuổi Giáp Ngọ (1954), nam giới nên hợp tác với người cùng tuổi Giáp Ngọ, Bính Thân (1956), Kỷ Hợi (1959). Nữ doanh nhân tuổi Giáp Ngọ nên hợp tác với người cùng tuổi Giáp Ngọ, tuổi Bính Thân, tuổi Nhâm Dần (1962).

Đối với doanh nhân Bính Ngọ (1966), nam giới nên hợp tác với người cùng tuổi Bính Ngọ, tuổi Tân Hợi (1971), tuổi Ất Mão (1975). Nữ doanh nhân tuổi Bính Ngọ nên hợp tác với người cùng tuổi Bính Ngọ, tuổi Tân Hợi, tuổi Nhâm Tý (1972).

Đối với doanh nhân Mậu Ngọ (1978), nam giới nên hợp tác với người tuổi Kỷ Mùi (1979), tuổi Quý Hợi (1983), tuổi Ất Sửu (1985), tuổi Đinh Mão (1987), tuổi Đinh Tỵ (1977), tuổi Ất Mão. Nữ giới nên hợp tác với người tuổi Kỷ Mùi, tuổi Quý Hợi, tuổi Ất Sửu.

(Theo Việt Báo)


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Tư vấn