10 ngày tốt để an táng không phụ thuộc vào tháng

Ngày Giáp Tý Ngày Canh Thân Ngày Kỷ Dậu Ngày Bính Thân Ngày Nhâm Dần Ngày Quý Dậu Ngày Nhâm Thân Ngày Nhâm Ngọ Ngày Bính Ngọ Ngày Đinh Dậu
Ngày Giáp Tý Ngày Canh Thân Ngày Kỷ Dậu Ngày Bính Thân Ngày Nhâm Dần Ngày Quý Dậu Ngày Nhâm Thân Ngày Nhâm Ngọ Ngày Bính Ngọ Ngày Đinh Dậu

1286325507-chuyen-la--8-

  1. Ngày Giáp Tý
  2. Ngày Canh Thân
  3. Ngày Kỷ Dậu
  4. Ngày Bính Thân
  5. Ngày Nhâm Dần
  6. Ngày Quý Dậu
  7. Ngày Nhâm Thân
  8. Ngày Nhâm Ngọ
  9. Ngày Bính Ngọ
  10. Ngày Đinh Dậu


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Truyện hay

Không tìm thấy Feed

Tư vấn