Ngày thần Bạch Hổ nhập miếu

Ngày thần Bạch Hổ nhập miếu gọi là ngày “Bạch Hổ”, nên kiêng làm các việc lớn. Đó là các ngày: Giáp Dần Mậu Dần Nhâm Dần Bính Dần Canh Dần
Ngày thần Bạch Hổ nhập miếu gọi là ngày “Bạch Hổ”, nên kiêng làm các việc lớn. Đó là các ngày: Giáp Dần Mậu Dần Nhâm Dần Bính Dần Canh Dần

Ngày thần Bạch Hổ nhập miếu gọi là ngày “Bạch Hổ”, nên kiêng làm các việc lớn. Đó là các ngày:

linh-thu-dai-chien_bb78a

  1. Giáp Dần
  2. Mậu Dần
  3. Nhâm Dần
  4. Bính Dần
  5. Canh Dần


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Truyện hay

Không tìm thấy Feed

Tư vấn