Nhà tư tưởng vĩ đại tuổi Mậu Dần - Karl Marx

Chuyên mục: 12 con giáp
Karl Heinrich Marx sinh năm 1818 tại Trier - Đức, mất năm 1883 tại Luân Đôn. Ông là nhà tư tưởng, nhà kinh tế chính trị, nhà lãnh đạo cách mạng vĩ đại của thế giới
Related image

Tử Vi, Tứ Trụ, Xem Tướng, Gieo quẻ, Xem bói, Phong Thủy, 12 con giáp, 12 cung hoàng đạo

Marx nổi tiếng với những phân tích lịch sử dựa trên thuật ngữ đấu tranh giai cấp. Nó được tổng kết lại trong những lời mở đầu cho Tuyên ngôn Đảng cộng sản Đức: "Lịch sử của tất cả các hình thái xã hội từ trước đến nay là lịch sử của đấu tranh giai cấp." Marx cùng Friedrich Engels sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa học.

Dựa trên những tiền đề triết học của Hegel và Feurbach, Marx đã xây dựng thuyết duy vật biện chứng. Nó trở thành phương pháp luận của ngành triết học và được áp dụng cho việc nghiên cứu các lĩnh vực khác. Marx còn bỏ ra nhiều thời gian để nghiên cứu chủ nghĩa tư bản. Ông hiểu rõ được bản chất của hình thái này là sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất và bóc lột lao động làm thuê. Để khắc phục những hạn chế lịch sử của chủ nghĩa tư bản, Marx đưa ra học thuyết về cách mạng vô sản và cách mạng cộng sản.

Trong cuộc khảo sát do đài BBC tổ chức năm 2005, người ta đã bầu chọn Marx là nhà triết học vĩ đại nhất trong mọi thời đại. Sau này, Lenin cũng kế thừa và phát huy học thuyết của Marx để nghiên cứu học thuyết của mình. Chủ nghĩa xã hội khoa học và chủ nghĩa Marx - Lenin đã được giảng dạy ở hầu hết các trường đại học trên thế giới, trở thành phương pháp luận phục vụ cho nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn.

(Theo Dangcongsan)


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:


Ý Kiến

Đôi lúc cũng mệt mỏi.cứ gần hết năm là bị
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đó là điều mình muốn nói
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đợi ny đưa đi thì ta cũng đi đc mấy vòng trái đất r quay lại
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

À há chắc mấy đứa bạn giới thiệu lót dép á
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cảm ơn ad đọc phần này rất hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

hâhhahahahhahahaa thiệt sự vậy luôn hong :)))))))
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhà minh đc cả tuổi dậu lẫn tuổi mùi,may mắn chỉ 1 phần cần cố gắng nỗ lực thì mới mong có cơ hội kiếm tiền nhiều chứ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tôi tin ad lần này nửa thôi đó
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hạnh phúc lắm vì đã chọn con đường đúng để đi...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tình cảm méo thấy chi cả
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.