Hướng về nhà chồng tốt nhất cho cô dâu (xét theo mệnh)

Mệnh Mộc: nhà nữ hướng Đông, về nhà chồng ở hướng Tây. Mệnh Hỏa: nhà nữ hướng Nam, về nhà chồng ở hướng Tây. Mệnh Thổ: nhà nữ hướng Bắc, về nhà chồng ở hướng Bắc. Mệnh Kim: nhà nữ hướng Đông, về nhà chồng ở hướng Tây. Mệnh Thủy: nhà nữ hướng Nam, về
Mệnh Mộc: nhà nữ hướng Đông, về nhà chồng ở hướng Tây. Mệnh Hỏa: nhà nữ hướng Nam, về nhà chồng ở hướng Tây. Mệnh Thổ: nhà nữ hướng Bắc, về nhà chồng ở hướng Bắc. Mệnh Kim: nhà nữ hướng Đông, về nhà chồng ở hướng Tây. Mệnh Thủy: nhà nữ hướng Nam, về

lek-chi-13-676302-1368272968_500x0

  1. Mệnh Mộc: nhà nữ hướng Đông, về nhà chồng ở hướng Tây.
  2. Mệnh Hỏa: nhà nữ hướng Nam, về nhà chồng ở hướng Tây.
  3. Mệnh Thổ: nhà nữ hướng Bắc, về nhà chồng ở hướng Bắc.
  4. Mệnh Kim: nhà nữ hướng Đông, về nhà chồng ở hướng Tây.
  5. Mệnh Thủy: nhà nữ hướng Nam, về nhà chồng ở hướng Tây.

Các hướng khác thì bình thường.


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Tư vấn