Các lễ hội ngày mùng 7 tháng 8 âm lịch Lễ Hội Thị Cầu

Lễ Hội Thị Cầu được tổ chức vào ngày 7 tới ngày 16 tháng 8 âm lịch tại Đền Kim, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh.
Lễ Hội Thị Cầu được tổ chức vào ngày 7 tới ngày 16 tháng 8 âm lịch tại Đền Kim, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh.

Các lễ hội ngày mùng 7 tháng 8 âm lịch - Lễ Hội Thị Cầu

Các lễ hội ngày mùng 7 tháng 8 âm lịch - Lễ Hội Thị Cầu

Lễ Hội Thị Cầu

Thời gian: tổ chức từ ngày 7 tới ngày 16 tháng 8 âm lịch (chính hội là ngày 10 tháng 8).

Địa điểm: Đền Kim, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh.

Đối tượng suy tôn: nhằm suy tôn thánh Tam Giang.

Nội dung: Lễ rước từ sông Cầu lên đền, rước kiệu, rước thánh từ đền Kim sang chùa và đình, hát thờ vào ngày 8 tháng 8 âm lịch, thi làm cỗ (làm những món ăn mới, lạ, ngon, sạch, trình bày đẹp sẽ đoạt giải), thi làm cỗ liên quan tới nghi thức cầu mưa, thi thả chim bồ câu.


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Truyện hay

Không tìm thấy Feed

Tư vấn