Mơ thấy đoản kiếm: Thanh danh nổi trội hoặc chiến thắng đối thủ

Mơ thấy đoản kiếm, có nghĩa là thanh danh nổi trội. Mơ thấy mất đoản kiếm, dự báo lúc bạn nguy nan nhất lại mất đi sự giúp đỡ, khiến danh dự bị tổn hại. Mơ thấy cho người khác đoản kiếm, dự báo có thể sẽ chiến thắng đối phương, giành được thắng lợi.
Mơ thấy đoản kiếm: Thanh danh nổi trội hoặc chiến thắng đối thủ –
Mơ thấy đoản kiếm, có nghĩa là thanh danh nổi trội. Mơ thấy mất đoản kiếm, dự báo lúc bạn nguy nan nhất lại mất đi sự giúp đỡ, khiến danh dự bị tổn hại. Mơ thấy cho người khác đoản kiếm, dự báo có thể sẽ chiến thắng đối phương, giành được thắng lợi.
Mơ thấy đoản kiếm: Thanh danh nổi trội hoặc chiến thắng đối thủ –


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Tư vấn