Những ngày, giờ người tuổi Mão nên tránh

Tuổi Đinh Mão (1987): Ngày, giờ nên tránh: Đinh Mão, Đinh Dậu, Quý Mão. Ngày, giờ đặc biệt nên tránh: Quý Dậu.
Những ngày, giờ người tuổi Mão nên tránh
Tuổi Đinh Mão (1987): Ngày, giờ nên tránh: Đinh Mão, Đinh Dậu, Quý Mão. Ngày, giờ đặc biệt nên tránh: Quý Dậu.
Những ngày, giờ người tuổi Mão nên tránh

Nhung ngay, gio nguoi tuoi Mao nen tranh hinh anh
Tuổi Mão

Tuổi Đinh Mão (1987)

- Ngày, giờ nên tránh: Đinh Mão, Đinh Dậu, Quý Mão

- Ngày, giờ đặc biệt cần tránh: Quý Dậu

Tuổi Kỷ Mão (1939, 1999)

- Ngày, giờ nên tránh: Kỷ Mão, Kỷ Dậu, Ất Mão

- Ngày, giờ đặc biệt cần tránh: Ất Dậu

Tuổi Tân Mão (1951)

- Ngày, giờ nên tránh: Tân Mão, Tân Dậu, Đinh Mão

- Ngày, giờ đặc biệt cần tránh: Đinh Dậu

Tuổi Quý Mão (1963)

- Ngày, giờ nên tránh: Quý Mão, Quý Dậu, Kỷ Mão

- Ngày, giờ đặc biệt cần tránh: Kỷ Dậu

Tuổi Ất Mão (1975)

- Ngày, giờ nên tránh: Ất Mão, Ất Dậu, Tân Mão

- Ngày, giờ đặc biệt cần tránh: Tân Dậu.

Theo Đời người qua 12 con giáp

 

Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Tư vấn