Các ngày kỵ nhập trạch, cưới hỏi

  Tân Mão Mậu Thìn Kỷ Tị Mậu Tý Mậu Dần Mậu Tuất Nhâm Tuất Mậu Ngọ Nhâm Ngọ Kỷ Dậu Kỷ Sửu Tân Sửu Quý Tị Kỷ Hợi Tân Ti Mậu Thân.
  Tân Mão Mậu Thìn Kỷ Tị Mậu Tý Mậu Dần Mậu Tuất Nhâm Tuất Mậu Ngọ Nhâm Ngọ Kỷ Dậu Kỷ Sửu Tân Sửu Quý Tị Kỷ Hợi Tân Ti Mậu Thân.

 

 1. 16nghile10iTân Mão
 2. Mậu Thìn
 3. Kỷ Tị
 4. Mậu Tý
 5. Mậu Dần
 6. Mậu Tuất
 7. Nhâm Tuất
 8. Mậu Ngọ
 9. Nhâm Ngọ
 10. Kỷ Dậu
 11. Kỷ Sửu
 12. Tân Sửu
 13. Quý Tị
 14. Kỷ Hợi
 15. Tân Ti
 16. Mậu Thân.


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Tư vấn