Các ngày “Thiên địa tranh hùng” tránh ăn hỏi, cưới xin

Tháng Giêng kỵ ngày Ngọ, Tý Tháng Hai kỵ ngày Hợi, Tý Tháng Ba kỵ ngày Ngọ, Mùi Tháng Tư kỵ ngày Tý, Sửu Tháng Năm kỵ ngày Mùi, Thân Tháng Sáu kỵ ngày Dần, Sửu Tháng Bảy kỵ ngày Dần Tháng Tám kỵ ngày Thân, Dậu Tháng Chín kỵ ngày Dần, Mão Tháng Mười
Tháng Giêng kỵ ngày Ngọ, Tý Tháng Hai kỵ ngày Hợi, Tý Tháng Ba kỵ ngày Ngọ, Mùi Tháng Tư kỵ ngày Tý, Sửu Tháng Năm kỵ ngày Mùi, Thân Tháng Sáu kỵ ngày Dần, Sửu Tháng Bảy kỵ ngày Dần Tháng Tám kỵ ngày Thân, Dậu Tháng Chín kỵ ngày Dần, Mão Tháng Mười

le-an-hoi-gom-nhung-gi

 1. Tháng Giêng kỵ ngày Ngọ, Tý
 2. Tháng Hai kỵ ngày Hợi, Tý
 3. Tháng Ba kỵ ngày Ngọ, Mùi
 4. Tháng Tư kỵ ngày Tý, Sửu
 5. Tháng Năm kỵ ngày Mùi, Thân
 6. Tháng Sáu kỵ ngày Dần, Sửu
 7. Tháng Bảy kỵ ngày Dần
 8. Tháng Tám kỵ ngày Thân, Dậu
 9. Tháng Chín kỵ ngày Dần, Mão
 10. Tháng Mười kỵ ngày Mão, Thìn
 11. Tháng Mười một kỵ ngày Tuất, Hợi
 12. Tháng Chạp kỵ ngày Thìn, Tị


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Tư vấn