Độ dài ngón tay út nói lên điều gì về bạn? - VnExpress iOne

Chọn phương án giống/gần giống nhất với độ dài ngón út bàn tay PHẢI của bạn. Bấm vào hình để xem đáp án!
Độ dài ngón tay út nói lên điều gì về bạn? - VnExpress iOne

Tử Vi, Tứ Trụ, Xem Tướng, Gieo quẻ, Xem bói, Phong Thủy, 12 con giáp, 12 cung hoàng đạo

do-dai-ngon-tay-ut-noi-len-dieu-gi-ve-ban do-dai-ngon-tay-ut-noi-len-dieu-gi-ve-ban-1
Ngón út bằng 2 đốt ngón áp út Ngón út dài hơn 2 đốt ngón áp út
do-dai-ngon-tay-ut-noi-len-dieu-gi-ve-ban-2  
Ngón út ngắn hơn 2 đốt ngón áp út  

Alexandra V (theo VV)


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:


Ý Kiến

Cảm ơn ad đọc phần này rất hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Viên màng túi quanh năm mà bảo pát tài
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nam mô a di đà Phật
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

vui đâu man tao đau quá man
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hạnh phúc lắm vì đã chọn con đường đúng để đi...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cảm ơn ad đọc phần này rất hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

À há chắc mấy đứa bạn giới thiệu lót dép á
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

vui đâu man tao đau quá man
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

May mắn chả thấy đâu toàn thấy xui thôi ... ở đấy mà may vs chả mắn
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sẽ làm lại sau 10nam
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.