Những lĩnh vực may mắn xui xẻo của 12 con giáp năm 2017

Cùng đọc để biết năm sau bạn cần nắm bắt cơ hội ở lĩnh vực nào nhằm đạt được thành công, hay sẽ gặp phải rủi ro gì cần tránh và đề phòng nhé.
Những lĩnh vực may mắn - xui xẻo của 12 con giáp năm 2017 - VnExpress iOne
Cùng đọc để biết năm sau bạn cần nắm bắt cơ hội ở lĩnh vực nào nhằm đạt được thành công, hay sẽ gặp phải rủi ro gì cần tránh và đề phòng nhé.
Những lĩnh vực may mắn - xui xẻo của 12 con giáp năm 2017 - VnExpress iOne

1. Những con giáp có cơ hội được tăng lương hoặc thăng chức:

xep-hang-do-may-man-va-nhung-linh-vuc-may-man-cua-12-con-giap-nam-dinh-dau-2017 xep-hang-do-may-man-va-nhung-linh-vuc-may-man-cua-12-con-giap-nam-dinh-dau-2017-1 xep-hang-do-may-man-va-nhung-linh-vuc-may-man-cua-12-con-giap-nam-dinh-dau-2017-2
Hạng 1: Dậu Hạng 2: Thìn Hạng 3: Tuất

2. Những con giáp có khả năng phát tài nếu tự kinh doanh, buôn bán hoặc mở doanh nghiệp và làm chủ:

xep-hang-do-may-man-va-nhung-linh-vuc-may-man-cua-12-con-giap-nam-dinh-dau-2017-3 xep-hang-do-may-man-va-nhung-linh-vuc-may-man-cua-12-con-giap-nam-dinh-dau-2017-4 xep-hang-do-may-man-va-nhung-linh-vuc-may-man-cua-12-con-giap-nam-dinh-dau-2017-5
Hạng 1: Ngọ Hạng 2: Tuất Hạng 3: Dần

3. Những con giáp dễ gặp thị phi, tai tiếng và bị xúc phạm: 

xep-hang-do-may-man-va-nhung-linh-vuc-may-man-cua-12-con-giap-nam-dinh-dau-2017-6 xep-hang-do-may-man-va-nhung-linh-vuc-may-man-cua-12-con-giap-nam-dinh-dau-2017-7 xep-hang-do-may-man-va-nhung-linh-vuc-may-man-cua-12-con-giap-nam-dinh-dau-2017-8
Hạng 1: Mùi Hạng 2: Hợi Hạng 3: Tý

4. Những con giáp tâm trạng lên xuống thất thường và gặp nhiều vấn đề tiêu cực về cảm xúc:

xep-hang-do-may-man-va-nhung-linh-vuc-may-man-cua-12-con-giap-nam-dinh-dau-2017-9 xep-hang-do-may-man-va-nhung-linh-vuc-may-man-cua-12-con-giap-nam-dinh-dau-2017-10 xep-hang-do-may-man-va-nhung-linh-vuc-may-man-cua-12-con-giap-nam-dinh-dau-2017-11
Hạng 1: Mùi Hạng 2: Sửu Hạng 3: Dậu

5. Những con giáp được quý nhân phù trợ, ra tay cứu giúp: 

xep-hang-do-may-man-va-nhung-linh-vuc-may-man-cua-12-con-giap-nam-dinh-dau-2017-12 xep-hang-do-may-man-va-nhung-linh-vuc-may-man-cua-12-con-giap-nam-dinh-dau-2017-13 xep-hang-do-may-man-va-nhung-linh-vuc-may-man-cua-12-con-giap-nam-dinh-dau-2017-14
Hạng 1: Thìn Hạng 2: Ngọ Hạng 3: Tuất

6. Những con giáp có khả năng sinh lời nếu đầu tư:

xep-hang-do-may-man-va-nhung-linh-vuc-may-man-cua-12-con-giap-nam-dinh-dau-2017-15 xep-hang-do-may-man-va-nhung-linh-vuc-may-man-cua-12-con-giap-nam-dinh-dau-2017-16 xep-hang-do-may-man-va-nhung-linh-vuc-may-man-cua-12-con-giap-nam-dinh-dau-2017-17
Hạng 1: Thìn Hạng 2: Dậu Hạng 3: Ngọ

7. Những con giáp nên kết hôn hoặc lập gia đình:

xep-hang-do-may-man-va-nhung-linh-vuc-may-man-cua-12-con-giap-nam-dinh-dau-2017-18 xep-hang-do-may-man-va-nhung-linh-vuc-may-man-cua-12-con-giap-nam-dinh-dau-2017-19 xep-hang-do-may-man-va-nhung-linh-vuc-may-man-cua-12-con-giap-nam-dinh-dau-2017-20
Hạng 1: Thìn Hạng 2: Ngọ Hạng 3: Tý

8. Những con giáp cần đề phòng bệnh tật, sự cố và tai nạn:

xep-hang-do-may-man-va-nhung-linh-vuc-may-man-cua-12-con-giap-nam-dinh-dau-2017-21 xep-hang-do-may-man-va-nhung-linh-vuc-may-man-cua-12-con-giap-nam-dinh-dau-2017-22 xep-hang-do-may-man-va-nhung-linh-vuc-may-man-cua-12-con-giap-nam-dinh-dau-2017-23
Hạng 1: Sửu Hạng 2: Mão Hạng 3: Thân

Alexandra V (theo wayfengshui)


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Truyện hay

Không tìm thấy Feed

Tư vấn