Các lễ hội diễn ra trong ngày 16 tháng 7 âm lịch Lễ Hội An Truyền

Lễ Hội An Truyền được tổ chức vào ngày 16 tháng 7 âm lịch hàng năm tại xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Lễ Hội An Truyền được tổ chức vào ngày 16 tháng 7 âm lịch hàng năm tại xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các lễ hội diễn ra trong ngày 16 tháng 7 âm lịch - Lễ Hội An Truyền

Các lễ hội diễn ra trong ngày 16 tháng 7 âm lịch - Lễ Hội An Truyền

Lễ Hội An Truyền

Thời gian: tổ chức vào ngày 16 tháng 7 âm lịch.

Địa điểm: xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đối tượng suy tôn: nhằm suy tôn vị khai canh Hồ Quảng Lãnh và các họ Nguyễn, Huỳnh, Đoàn.

Nội dung: Phần lễ có hoạt động tế lễ, dâng hương và rước thần trong không khí trang nghiêm. Phần hội tổ chức nhiều trò chơi dân gian như: chơi đánh cờ, chọi gà luôn thu hút nhiều người xem.


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Tư vấn