Các lễ hội diễn ra trong ngày 30 tháng 6 âm lịch Hội Nhượng Bạn

Hội Nhượng Bạn được tổ chức vào ngày 30 tháng 6 âm lịch hàng năm tạixã Cần Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
Hội Nhượng Bạn được tổ chức vào ngày 30 tháng 6 âm lịch hàng năm tạixã Cần Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Các lễ hội diễn ra trong ngày 30 tháng 6 âm lịch - Hội Nhượng Bạn

Các lễ hội diễn ra trong ngày 30 tháng 6 âm lịch - Hội Nhượng Bạn

Hội Nhượng Bạn

Thời gian: tổ chức vào ngày 30 tháng 6 âm lịch.

Địa điểm: xã Cần Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Đối tượng suy tôn: nhằm suy tôn bà Hoàng Càn (cung phi Trần Duệ Tông thế kỉ 14), ông Đông Đạo (sáng tạo ra bánh lái thuyền).

Nội dung: dựng đàn lễ bên sông để dâng hương cầu cúng mong những điều may mắn.


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Tư vấn