Các lễ hội ngày 1 tháng 12 Âm Lịch Hội Làng An Xá tỉnh Hưng Yên

Hàng năm vào ngày 1 tháng 12 âm lịch tại làng An Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên có tổ chức lễ hội Làng An Xá
Hàng năm vào ngày 1 tháng 12 âm lịch tại làng An Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên có tổ chức lễ hội Làng An Xá

Các lễ hội ngày 1 tháng 12 Âm Lịch -Hội Làng An Xá tỉnh Hưng Yên

Các lễ hội ngày 1 tháng 12 Âm Lịch -Hội Làng An Xá tỉnh Hưng Yên

Hội Làng An Xá

Thời gian: tổ chức vào ngày mùng 1 tháng 12 âm lịch.

Địa điểm: làng An Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Đối tượng suy tôn: nhằm suy tôn Thành hoàng làng là An Lang – Dực Vận Đại Vương thời Hùng Duệ Vương (Người đã có công cứu đói cho dân trong vùng).

Nội dung diễn ra: Hội làng hang năm mở ra nhằm tưởng niệm ngày hóa của Thành hoàng làng.


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Tư vấn