Hóa giải sát khi theo tính chất ngũ hành

Theo ngũ hành, mỗi hướng đều tương ứng với 1 hành xác định. Vì thế để tìm cách hóa giải sát khí bạn cần biết hướng mà chúng đang nhắm vào nhà
Hóa giải sát khi theo tính chất ngũ hành
Theo ngũ hành, mỗi hướng đều tương ứng với 1 hành xác định. Vì thế để tìm cách hóa giải sát khí bạn cần biết hướng mà chúng đang nhắm vào nhà
Hóa giải sát khi theo tính chất ngũ hành

Theo ngũ hành, mỗi hướng đều tương ứng với một hành xác định. Vì thế để tìm cách hóa giải sát khí bạn cần biết hướng mà chúng đang nhắm vào nhà bạn, đặc biệt là vào cửa trước.

Trước hết, cần nắm được chu kỳ ngũ hành tương khắc: Kim khắc Mộc; Mộc khắc Thổ; Thổ khắc Thủy; Thủy khắc Hỏa; Hỏa khắc Kim.

Dùng la bàn để xác định hướng của nguồn sát khí đó. Khi đã xác định được hành của sát khí, bạn sẽ xác định được hành có thể làm lệch ảnh hưởng có hại của sát khí.

Bảng ngũ hành và hướng tương ứng

Hướng

Hành

Giải pháp

Nam

Hỏa

Thủy

Bắc

Thủy

Thổ

Đông và Đông Nam

Mộc

Kim

Tây và Tây Bắc

Kim

Hỏa

Tây Nam và Đông Bắc

Thổ

Mộc

Dựa vào bảng trên bạn có thể xác định được hành của sát khí và giải pháp tương ứng. Ví dụ:

- Khi sát khí ở hướng Nam, dùng đài phun nước để làm lệch hướng của năng lượng Hỏa.

- Khi sát khí ở hướng Bắc, dùng 1 bức tường bê tông tượng trưng cho Thổ hút hết Thủy.

- Khi sát khí ở hướng Đông hoặc Đông Nam, dùng hàng rào kim loại để làm lệch hướng năng lượng Mộc.

- Khi sát khí ở hướng Tây hoặc Tây Bắc, dùng đèn chiếu sáng để làm tan chảy năng lượng Kim.

- Khi sát khí ở hướng Tây Nam hoặc Đông Bắc, dùng hàng rào cây hoặc bờ dậu tượng trưng cho năng lượng Mộc bao phủ Thổ.

(Theo Phong thủy đem lại sức sống cho bạn)


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Truyện hay

Không tìm thấy Feed

Tư vấn