Các giờ tốt cho từng việc cụ thể –

1.1. Giờ “Phúc tinh” tốt cho mọi vỉệc Ngày Giáp: giờ Dần Ngày Ất: giờ Hợi, Sửu Ngày Bính: giờ Tý, Sửu Ngày Đinh: giờ Dậu Ngày Mậu: giờ Thân Ngày Kỷ: giờ Mùi Ngày Canh: giờ Ngọ Ngày Tân: giờ Tý Ngày Nhâm: giờ Thìn Ngày Quý: giờ Mão 1.2. Giờ Phật lộc

Tử Vi, Tứ Trụ, Xem Tướng, Gieo quẻ, Xem bói, Phong Thủy, 12 con giáp, 12 cung hoàng đạo

Horoszkop

 1.1. Giờ “Phúc tinh” tốt cho mọi vỉệc

 1. Ngày Giáp: giờ Dần
 2. Ngày Ất: giờ Hợi, Sửu
 3. Ngày Bính: giờ Tý, Sửu
 4. Ngày Đinh: giờ Dậu
 5. Ngày Mậu: giờ Thân
 6. Ngày Kỷ: giờ Mùi
 7. Ngày Canh: giờ Ngọ
 8. Ngày Tân: giờ Tý
 9. Ngày Nhâm: giờ Thìn
 10. Ngày Quý: giờ Mão

1.2. Giờ Phật lộc” tốt cho thương mại, nhậm chức, nhận việc

 1. Ngày Giáp: giờ Thìn
 2. Ngày Ất: giờ Mão, Tuất
 3. Ngày Bính: giờ Tý, Thân
 4. Ngày Đinh: giờ Ngọ
 5. Ngày Mậu: giờ Tý, Thìn
 6. Ngày Kỷ: giờ Dần
 7. Ngày Canh: giờ Thân, Tuất
 8. Ngày Tân: giờ Thân, Dậu
 9. Ngày Nhâm: giờ Ngọ, Hợi
 10. Ngày Quý: giờ Tý, Thìn

1.3. Giờ “Thiên ất” tốt cho thi cử, nhậm chức

 1. Ngày Giáp: giờ Sửu
 2. Ngày Tân: giờ Ngọ
 3. Ngày Mậu: giờ Mùi
 4. Ngày Nhâm: giờ Mão
 5. Ngày Canh: giờ Dần
 6. Ngày Quý: giờ Tị

1.4. Giờ tốt cho nhập học, giao dịch

 1. Ngày Giáp: giờ Sửu
 2. Ngày Ất: giờ Tý
 3. Ngày Bính: giờ Dậu
 4. Ngày Đinh: giờ Hợi
 5. Ngày Mậu: giờ Mùi
 6. Ngày Kỷ: giờ Thân
 7. Ngày Canh: giờ Ngọ
 8. Ngày Tân: giờ Dần
 9. Ngày Nhâm: giờ Mão
 10. Ngày Quý: giờ Tị

1.5. Giờ “Thiên phúc quý nhân” tốt cho việc cầu xin

 1. Ngày Giáp: giờ Dần, Mùi
 2. Ngày Ất: giờ Thìn, Thân
 3. Ngày Bính: giờ Tý, Tị
 4. Ngày Đinh: giờ Dần, Hợi
 5. Ngày Mậu: giờ Mão
 6. Ngày Kỷ: giờ Dậu, Dần
 7. Ngày Canh: giờ Hợi, Ngọ
 8. Ngày Tân: giờ Dậu, Tị
 9. Ngày Nhâm: giờ Tuất, Ngọ
 10. Ngày Quý: giờ Ngọ, Tị

1.6. Giờ “Thiên quan quỷ nhân” tốt cho nhậm chức, nhập trường

 1. Ngày Giáp: giờ Mùi
 2. Ngày Ất: giờ Thân
 3. Ngày Bính: giờ Tị
 4. Ngày Đinh: giờ Hợi
 5. Ngày Mậu: giờ Mão
 6. Ngày Kỷ: giờ Dần
 7. Ngày Canh: giờ Ngọ
 8. Ngày Tân: giờ Tị
 9. Ngày Nhâm: giờ Ngọ
 10. Ngày Quý: giờ Tị


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:


Ý Kiến

Tháng này mình dc lộc kakakka
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mình tuổi mão nè gặp rất nhiều khó khăn trong cs và trong cv nè k có ngày nào là k gặp khó khăn cả
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hạnh phúc lắm vì đã chọn con đường đúng để đi...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nam mô a di đà Phật
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cảm ơn ad đọc phần này rất hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuẩn Hay gặp thị phi và hay gặp cái bọn thối mồm-ăn ko ngồi rồi đem chuyện người khác để nói
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

em nóng tính lắm đấy, chuẩn luôn!
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đợi ny đưa đi thì ta cũng đi đc mấy vòng trái đất r quay lại

Đôi lúc cũng mệt mỏi.cứ gần hết năm là bị

À há chắc mấy đứa bạn giới thiệu lót dép á
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tư vấn