Các ngày cầu xin tế lễ tốt nhất

1. Các ngày ở vòng Giáp Tý - Ngày Giáp Tý và Ất Sửu: Nên cầu Thần, lễ Phật để cầu con, cầu phúc sẽ kết quả như ý. - Ngày Đinh Mão, Mậu Thìn, Kỷ Tị: Nên lập đàn, lập cỗ chay cầu con sẽ được toại nguyện. Tế lễ, chiêu hồn, dâng sớ, lễ cúng tể tiên rất
1. Các ngày ở vòng Giáp Tý - Ngày Giáp Tý và Ất Sửu: Nên cầu Thần, lễ Phật để cầu con, cầu phúc sẽ kết quả như ý. - Ngày Đinh Mão, Mậu Thìn, Kỷ Tị: Nên lập đàn, lập cỗ chay cầu con sẽ được toại nguyện. Tế lễ, chiêu hồn, dâng sớ, lễ cúng tể tiên rất

mualehoi18022014104648

1. Các ngày ở vòng Giáp Tý

– Ngày Giáp Tý và Ất Sửu:
Nên cầu Thần, lễ Phật để cầu con, cầu phúc sẽ kết quả như ý.

– Ngày Đinh Mão, Mậu Thìn, Kỷ Tị:
Nên lập đàn, lập cỗ chay cầu con sẽ được toại nguyện. Tế lễ, chiêu hồn, dâng sớ, lễ cúng tể tiên rất tốt.

– Ngày Nhâm Thân:
Nên cầu con, tế lễ, cầu phúc, dâng sớ.

2. Các ngày ở vòng Giáp Tuất

– Ngày Kỷ Mão, Canh Thìn:
Nên cầu phúc cho con cháu được thành đạt, vinh hoa, phú quý.

– Ngày Giáp Tuất, Ất Hợi:
Nếu lễ nhỏ vào giờ Thìn thì được, ngoài ra đều rất xấu.

3. Các ngày ở vòng Giáp Thân

– Ngày Giáp Thân, Ất Dậu:
Nên làm các lễ cầu.

– Ngày Bính Tuất, Đinh Hợi:
Nên cầu phúc, tế tựu, dâng sớ, cầu nguyện, hiến cúng, cầu xin tổ tiên.

4. Các ngày vòng Giáp Ngọ

– Ngày Giáp Ngọ:
Nên lễ tạ thổ công, thổ địa, dâng sớ, cúng tiến vào các nơi thờ tự.

– Ngày Bính Thân, Đinh Dậu và Mậu Tuất:
Nên cầu thọ, tế, tạ, dâng sớ, chiêu hồn, cầu siêu.

– Ngày Nhâm Dần, Quý Mão:
Nên lễ bái, cầu phúc, dâng sớ cầu xin.

5. Các ngày ở vòng Giáp Thìn

– Ngày Ất Tị:
Nên lễ cầu tại gia đình.

– Ngày Đinh Mùi:
Nên cầu phúc cho gia thế, lễ bái tổ tiên, dâng sớ cầu xin.

– Ngày Kỷ Dậu:
Nên tiến cúng cho nơi thờ tự, lễ bái.

6. Các ngày ở vòng Giáp Dần

– Ngày Giáp Dần, Ất Mão:
Nên làm lễ cầu phúc.

– Ngày Canh Thân:
Nên làm lễ chay, dâng sớ cầu xin mọi việc.


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Truyện hay

Không tìm thấy Feed

Tư vấn