Các ngày “chết trùng tang”, cần lưu ý hóa giải

Chuyên mục: Bí Ẩn
Mùa Xuân: các ngày Mão Mùa Hạ: các ngày Ngọ Mùa Thu: các ngày Dậu Mùa Đông: các ngày Tý
Mùa Xuân: các ngày Mão Mùa Hạ: các ngày Ngọ Mùa Thu: các ngày Dậu Mùa Đông: các ngày Tý

??????????

  1. Mùa Xuân: các ngày Mão
  2. Mùa Hạ: các ngày Ngọ
  3. Mùa Thu: các ngày Dậu
  4. Mùa Đông: các ngày Tý


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet: