Các ngày “Địa hỏa” (xấu) cần lưu ý

Chuyên mục: Bí Ẩn
Tháng Giêng kỵ ngày Tuất Tháng Bảy kỵ ngày Tị Tháng Hai kỵ ngày Dậu Tháng Tám kỵ ngày Mão Tháng Ba kỵ ngày Thân Tháng Chín kỵ ngày Dần Tháng Tư kỵ ngày Mùi Tháng Mười kỵ ngày Sửu Tháng Năm kỵ ngày Ngọ Tháng Mười một kỵ ngày Tý Tháng Sáu kỵ ngày Tị T
Tháng Giêng kỵ ngày Tuất Tháng Bảy kỵ ngày Tị Tháng Hai kỵ ngày Dậu Tháng Tám kỵ ngày Mão Tháng Ba kỵ ngày Thân Tháng Chín kỵ ngày Dần Tháng Tư kỵ ngày Mùi Tháng Mười kỵ ngày Sửu Tháng Năm kỵ ngày Ngọ Tháng Mười một kỵ ngày Tý Tháng Sáu kỵ ngày Tị T

73bd5f20560cdc37918ab6895a0eaaa6

 1. Tháng Giêng kỵ ngày Tuất
 2. Tháng Bảy kỵ ngày Tị
 3. Tháng Hai kỵ ngày Dậu
 4. Tháng Tám kỵ ngày Mão
 5. Tháng Ba kỵ ngày Thân
 6. Tháng Chín kỵ ngày Dần
 7. Tháng Tư kỵ ngày Mùi
 8. Tháng Mười kỵ ngày Sửu
 9. Tháng Năm kỵ ngày Ngọ
 10. Tháng Mười một kỵ ngày Tý
 11. Tháng Sáu kỵ ngày Tị
 12. Tháng Chạp kỵ ngày Hợi


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet: