Các ngày Dương công kỵ nhật tránh làm mọi việc

Tháng Giêng tránh ngày 13 Tháng Hai tránh ngày 11 Tháng Ba tránh ngày 9 Tháng Tư tránh ngày 7 Tháng Năm tránh ngày 5 Tháng Sáu tránh ngày 3 Tháng Bảy tránh ngày 29 Tháng Tám tránh ngày 27 Tháng Chín tránh ngày 25 Tháng Mười tránh ngày 23 Tháng Mười
Tháng Giêng tránh ngày 13 Tháng Hai tránh ngày 11 Tháng Ba tránh ngày 9 Tháng Tư tránh ngày 7 Tháng Năm tránh ngày 5 Tháng Sáu tránh ngày 3 Tháng Bảy tránh ngày 29 Tháng Tám tránh ngày 27 Tháng Chín tránh ngày 25 Tháng Mười tránh ngày 23 Tháng Mười

congso

 1. Tháng Giêng tránh ngày 13
 2. Tháng Hai tránh ngày 11
 3. Tháng Ba tránh ngày 9
 4. Tháng Tư tránh ngày 7
 5. Tháng Năm tránh ngày 5
 6. Tháng Sáu tránh ngày 3
 7. Tháng Bảy tránh ngày 29
 8. Tháng Tám tránh ngày 27
 9. Tháng Chín tránh ngày 25
 10. Tháng Mười tránh ngày 23
 11. Tháng Mười một tránh ngày 21
 12. Tháng Mười hai tránh ngày 19

* Lưu ý: Các ngày trên giống các ngày Thập ác đại bại, Tứ ly, Tứ tuyệt, làm gì vào những ngày ấy cũng đều thất bại…


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Tư vấn