Các ngày “Hỏa tai” (xấu) kiêng làm nhà

Chuyên mục: Bí Ẩn
Tháng Giêng kỵ ngày Sửu Tháng Bảy kỵ ngày Thìn Tháng Hai kỵ ngày Mùi Tháng Tám kỵ ngày Tuất Tháng Ba kỵ ngày Dần Tháng Chín kỵ ngày Tị Tháng Tư kỵ ngày Thân Tháng Mười kỵ ngày Hợi Tháng Năm kỵ ngày Mão Tháng Mười một kỵ ngày Tý Tháng Sáu kỵ ngày Dậu
Tháng Giêng kỵ ngày Sửu Tháng Bảy kỵ ngày Thìn Tháng Hai kỵ ngày Mùi Tháng Tám kỵ ngày Tuất Tháng Ba kỵ ngày Dần Tháng Chín kỵ ngày Tị Tháng Tư kỵ ngày Thân Tháng Mười kỵ ngày Hợi Tháng Năm kỵ ngày Mão Tháng Mười một kỵ ngày Tý Tháng Sáu kỵ ngày Dậu

kinh-nghiem-xay-nha

 1. Tháng Giêng kỵ ngày Sửu
 2. Tháng Bảy kỵ ngày Thìn
 3. Tháng Hai kỵ ngày Mùi
 4. Tháng Tám kỵ ngày Tuất
 5. Tháng Ba kỵ ngày Dần
 6. Tháng Chín kỵ ngày Tị
 7. Tháng Tư kỵ ngày Thân
 8. Tháng Mười kỵ ngày Hợi
 9. Tháng Năm kỵ ngày Mão
 10. Tháng Mười một kỵ ngày Tý
 11. Tháng Sáu kỵ ngày Dậu
 12. Tháng Chạp kỵ ngày Ngọ


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet: