Đức, Tú quý nhân

Chuyên mục: Bí Ẩn
Đức quý nhân là thần hóa giải hung, Tú quý nhân là khí thanh tú của trời đất, là thần thịnh vượng 4 mùa. Người trong mệnh có Đức, Tú quý nhân và không bị
Đức, Tú quý nhân
Đức quý nhân là thần hóa giải hung, Tú quý nhân là khí thanh tú của trời đất, là thần thịnh vượng 4 mùa. Người trong mệnh có Đức, Tú quý nhân và không bị
Đức, Tú quý nhân

xung, phá, khắc, áp thì thông minh, tài hoa xuất chúng, tính tình ôn hòa, trung hậu. Nếu trong mệnh có Học Đường quý nhân thì là người có tài, cao sang, nếu gặp xung khắc thì sự may mắn sẽ giảm đi.

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Cách tra Đức, Tú quý nhân là lấy tháng sinh làm chủ, nếu trong thiên can của tứ trụ ở vào một trong các trường hợp dưới đây là có Đức hoặc Tú quý nhân nhập mệnh.

- Sinh tháng Dần (tháng 1), Ngọ (tháng 5), Tuất (tháng 9) nếu trong tứ trụ có can Bính hoặc can Đinh là người này có Đức quý nhân nhập mệnh.

- Sinh tháng Tỵ (tháng 4), Dậu (tháng 8), Sửu (tháng 12) nếu trong tứ trụ thấy can Canh hoặc can Tân là có Đức quý nhân; nếu thấy can Ất hoặc can Canh là có Tú quý nhân.

- Sinh tháng Hợi (tháng 10), Mão (tháng 2), Mùi (tháng 6) nếu thấy can Giáp hoặc can Ất là người này có Đức quý nhân nhập mệnh; nếu thấy can Đinh hoặc can Nhâm là tứ trụ xuất hiện Tú quý nhân nhập mệnh.

(Theo Dự đoán theo tứ trụ)

 

Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet: