Ngày xấu tính theo năm

Ngày “Thiên đao” (xấu) trong năm Ngày Mậu Thìn Ngày Canh Thìn Ngày Kỷ Tị * Lưu ỷ: Tuyệt đối tránh cưới hỏi, lễ đám, tranh cãi... vào những ngày này.
Ngày “Thiên đao” (xấu) trong năm Ngày Mậu Thìn Ngày Canh Thìn Ngày Kỷ Tị * Lưu ỷ: Tuyệt đối tránh cưới hỏi, lễ đám, tranh cãi... vào những ngày này.

Ngày “Thiên đao” (xấu) trong năm

ngay-xau-ngay-tot-de-thanh-cong-2014-500x350

Ngày Mậu Thìn

Ngày Canh Thìn

Ngày Kỷ Tị

* Lưu ỷ: Tuyệt đối tránh cưới hỏi, lễ đám, tranh cãi… vào những ngày này.


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Tư vấn