Các cung Hạn trong Tử vi

Có 2 loại niên hạn: - Hạn dài 10 năm là đại hạn hay thậpniên. - Hạn ngắn 1 năm gọi là tiểu hạn.
Các cung Hạn trong Tử vi

Tử Vi, Tứ Trụ, Xem Tướng, Gieo quẻ, Xem bói, Phong Thủy, 12 con giáp, 12 cung hoàng đạo

Có người cho cung hạn một tầm quan trọng quá đáng khi nói rằng “Mệnh tốt không bằng Thân tốt, Thân tốt không bằng Hạn tốt”.

Thật sự, ta chỉ nên xem cung Hạn qua khuôn khổ của Mệnh hay Thân. Nói khác đi, cung hạn bị đóng khung trong một bối cảnh rộng hơn Mệnh, Thân. Cái tốt hay cái xấu của Hạn chỉ được phát huy trong cái tốt hay cái xấu chung của một hạn kỳ dài hơn là Mệnh, Thân. Nếu Hạn tốt, hạn đó có thể làm cho Mệnh hay Thân thịnh hơn, nhưng mức độ thịnh vượng này do Mệnh hay Thân quảng diễn. Hạn không phải là gốc của con người mà chỉ là cái ngọn. Coi trọng Hạn hơn Thân hay Mệnh tức là nhìn ngọn mà quên xem gốc.

Đại Hạn đối với Mệnh Thân thế nào thì Tiểu Hạn đối với Đại Hạn cũng theo thế ấy. Cụ thể là Đại Hạn đóng khung Tiểu Hạn hay nói khác đi, Tiểu Hạn biến chuyển trong khuôn khổ Đại Hạn.

Tính cách cường nhược của mỗi cung chẳng những thay đổi tùy theo nam nữ, mà còn biến hóa tùy theo từng hạn kỳ dài hay ngắn. Thông thường, hạn kỳ 1 năm chứa đựng khá nhiều chi tiết chính xác của những sự việc xảy ra trong năm đó. Có người đi xa hơn để phân tiểu hạn 1 năm thành 12 hạn kỳ nhỏ hơn, mỗi hạn kỳ là một tháng gọi là nguyệt hạn. Nguyệt hạn dùng để xem sự việc của năm xảy ra vào tháng nào.

Xa hơn nữa, nguyệt hạn được phân nhỏ là nhựt hạn là một ngày. Nhưng thiết tưởng càng đi vào thời gian ngắn bao nhiều càng dễ sai lầm bấy nhiêu. Có lẽ sự chính xác chỉ có ở hệ cấp tiểu hạn hay nguyệt hạn là cùng.

Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:


Ý Kiến

Cảm ơn ad đọc phần này rất hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đợi ny đưa đi thì ta cũng đi đc mấy vòng trái đất r quay lại
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên sang nghê thay boi thôi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tôi tin ad lần này nửa thôi đó
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Qua cơn bi cực tới hồi thoi lai
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

vui đâu man tao đau quá man
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tiền đè đâu ko thấy mà thấy trước mắt là đang thất nghiệp và nợ đè sắp chết rồi.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đôi lúc cũng mệt mỏi.cứ gần hết năm là bị
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Qua cơn bi cực tới hồi thoi lai
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên sang nghê thay boi thôi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tư vấn