Sự phối trí các cung trong Tử vi

Mười hai cung trong lá số được bốtrí theo một thứ tự bất di dịch: Mệnh, Phụ, Phúc, Điền, Quan, Nô, Di, Tật, Tài,Tử, Phu (Thê), Bào. Sự sắp xếp này không phải ngẫu nhiênvà vô ý thức. Trái lại, nó phản ánh mộtquan niệm rõ rệt về sự tương quan giữa các cung .
Sự phối trí các cung trong Tử vi

Tử Vi, Tứ Trụ, Xem Tướng, Gieo quẻ, Xem bói, Phong Thủy, 12 con giáp, 12 cung hoàng đạo

Mặc dù Mệnh được an vị trước tiên khi lập 1 lá số, nhưng cung Mệnh không phải là nguồn gốc khởi phát các cung khác. Nguồn gốc này khởi điểm từ cung Phúc, vì khoa Tử – Vi, vốn duy linh, tiêm nhiễm đạo học, nên đã chọn phúc đức làm gốc cho mọi sự sinh nở, phát triển của gia tộc cá nhân, sản nghiệp…

Theo quan niệm này, có Phúc mới có Phụ mẫu, có Phụ mẫu mới có mình và anh em, có Phúc mới có Điền sản và sự nghiệp. Cho nên 2 hướng tiếp giáp của cung Phúc gồm có một bên là cung Phụ mẫu, cung Mệnh, cung Bào và một bên là cung Điền, cung Quan.

Ngoài ra, người xưa cũng quan niệm rằng hạnh phúc còn tùy thuộc vào 3 yếu tố khác tượng trưng bởi 3 cung hợp chiếu:

-    Cung Tài nói lên sinh kế, tiền bạc của mình.

-    Cung Phu Thê nói lên hạnh phúc gia đạo.

-    Cung Di nói lên hạnh phúc xã hội, cụ thể là sự tương phùng với thời thế, sự đắc thời hay bất phùng thời.

Xem thế, một hạnh phúc toàn diện bao gồm hạnh phúc gia tộc, hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc tiền bạc, hạnh phúc gia đình, hạnh phúc xã hội, hạnh phúc nghề nghiệp, chưa kể 2 loại hạnh phúc khác bắt nguồn từ sức khỏe (cung Tật) và sự tiếp nối dòng (cung Tử) cũng được người xưa xem như thành phần bất khả phân của phúc đức.

Xét về cung Mệnh, ý niệm liên hệ được phản ảnh qua hai cung tiếp giáp và 3 cung hợp chiếu. Cung Phụ và cung Bào vốn là môi trường gia đình, khung cảnh sinh hoạt của con người, nhất là khi còn niên thiếu. Đối với cung Mệnh là cung Di, tượng trưng môi trường sinh hoạt xã hội. Cung Quan tượng trưng cho công dân, nghề nghiệp và cung Tài cho tiền bạc, phương tiện vật chất. Tóm lại, các cung giáp và cung chiếu Mệnh bao hàm đủ các yếu tố chi phối con người – từ xã hội, sinh kế, công danh đến gia đình – đồng thời cũng nói lên cách xử thế, tâm tính của người trong các khung cảnh sinh hoạt đó.

Tóm lại, qua các cung quan trọng đến con người, sự phối trí phản ánh tác dụng của các yếu tố chi phối hỗ tương trên vận mệnh và quyết định bản chất, hướng đi, tình trạng của vận mệnh trong từng lãnh vực quan thiết. Tất cả đều nói lên một quan niệm rất phức tạp và rộng rãi của khoa Tử – Vi đối với vận mệnh con người. Dù sao, đó cũng mới chỉ là một số định luật chi phối rất tổng quát. Đi vào cụ thể hơn, ta thấy các cung có tầm quan trọng khác nhau đối với mỗi phái.

Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:


Ý Kiến

Can lam binh yen ou
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mình tuổi mão nè gặp rất nhiều khó khăn trong cs và trong cv nè k có ngày nào là k gặp khó khăn cả
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Qua cơn bi cực tới hồi thoi lai
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Viên màng túi quanh năm mà bảo pát tài
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ad cho hỏi tuổi dần làm công ăn lương làm sao giàu xin chỉ giáo
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Can lam binh yen ou
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

hâhhahahahhahahaa thiệt sự vậy luôn hong :)))))))
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chỉ mong binh yen
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuẩn Hay gặp thị phi và hay gặp cái bọn thối mồm-ăn ko ngồi rồi đem chuyện người khác để nói
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đợi ny đưa đi thì ta cũng đi đc mấy vòng trái đất r quay lại
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tư vấn