Ngày nên làm lễ cầu chữa bệnh

1. Tuổi và ngày nên làm lễ cầu, gặp thầy chữa bệnh Tuổi Ngày làm lễ cầu Tuổi Ngày làm lễ cầu Tý Tị - Hơi Ngọ Tị - Hơi Sửu Tý - Ngọ Mùi Tý - Ngọ Dần Sửu - Mùi Thân Sửu - Mùi Mão Dần - Thân Dâu Dần - Thân Thìn Mão - Dậu Tuất Mão - Dậu Tị Thìn - Tuất H
1. Tuổi và ngày nên làm lễ cầu, gặp thầy chữa bệnh Tuổi Ngày làm lễ cầu Tuổi Ngày làm lễ cầu Tý Tị - Hơi Ngọ Tị - Hơi Sửu Tý - Ngọ Mùi Tý - Ngọ Dần Sửu - Mùi Thân Sửu - Mùi Mão Dần - Thân Dâu Dần - Thân Thìn Mão - Dậu Tuất Mão - Dậu Tị Thìn - Tuất H

taduocsuchuabada-19_1

1. Tuổi và ngày nên làm lễ cầu, gặp thầy chữa bệnh

Tuổi

Ngày làm lễ cầu

Tuổi

Ngày làm lễ cầu

Tị – Hơi

Ngọ

Tị – Hơi

Sửu

Tý – Ngọ

Mùi

Tý – Ngọ

Dần

Sửu – Mùi

Thân

Sửu – Mùi

Mão

Dần – Thân

Dâu

Dần – Thân

Thìn

Mão – Dậu

Tuất

Mão – Dậu

Tị

Thìn – Tuất

Hợi

Thìn – Tuất

2. Cách thức cầu xin

a. Lễ: Bắt buộc phải có vàng hương, hoa quả, trầu, nước, bài vị.
b. Bài vị giấy vàng ghi: Thái Âm Nguyệt Đức Tiên Giáng Hạ.
– Khấn: Ngày tháng, tên bệnh nhân, địa chỉ… Cung thỉnh Thái Âm Nguyệt Đức tiên bà Giáng Hạ xin cho (tên bệnh nhân) được …. (tuỳ ý cần xin).
Nên làm lễ ngoài trời vào lúc 19 giờ đến 21 giờ, quay mặt hướng chính Tây mà cầu.


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Tư vấn