Ngày “Ngũ mộ” rất xấu, cần tránh mọi việc

Tháng Giêng - Hai kỵ ngày Ất Mùi. Tháng Ba - Sáu - Chín kỵ ngày Tý, Tuất, Thìn. Tháng Năm kỵ ngày Tuất. Tháng Bảy - Tám kỵ ngày Tân Sửu.
Tháng Giêng - Hai kỵ ngày Ất Mùi. Tháng Ba - Sáu - Chín kỵ ngày Tý, Tuất, Thìn. Tháng Năm kỵ ngày Tuất. Tháng Bảy - Tám kỵ ngày Tân Sửu.

bang-tinh-sao-han-2

  1. Tháng Giêng – Hai kỵ ngày Ất Mùi.
  2. Tháng Ba – Sáu – Chín kỵ ngày Tý, Tuất, Thìn.
  3. Tháng Năm kỵ ngày Tuất.
  4. Tháng Bảy – Tám kỵ ngày Tân Sửu.


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Tư vấn