Cách cúng giải hạn sao Vân Hán chiếu mệnh như thế nào?

Sao Vân Hán hay Vân hớn là sao xấu, chủ về ốm đau kiện tụng. Cách cúng giải hạn sau Vân Hán chiếu mệnh như thế nào? cách sắm lễ ra sao? Cúng sao Vân hán vào ngày nào, lúc mấy giờ?
Sao Vân Hán hay Vân hớn là sao xấu, chủ về ốm đau kiện tụng. Cách cúng giải hạn sau Vân Hán chiếu mệnh như thế nào? cách sắm lễ ra sao? Cúng sao Vân hán vào ngày nào, lúc mấy giờ?

Theo quan niệm xưa thì sao Vân Hán là tai tinh (sao xấu) chủ về ốm đau bệnh tật.

Đối với nữ sao Vân Hán chiếu vào các năm tuổi 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92 chủ về thương tật, đề phòng khó sinh, có họa lên quan đến máu.

Đối với nam thì sao Vân Hán chiếu vào các năm tuổi 15, 24, 33, 42, 51, 60, 69, 78, 87, 96. Đối với nam thì cẩn thận đề phòng kiện tụng bất lợi, gia đạo không yên, lục súc không vượng.

“Hành niên trực Hỏa tinh, thủ cục thả tiềm thân

Nữ nhân đa tai ách, nam mệnh bất ly biệt”

Sắm lễ cúng giải hạn sao Vân Hán chiếu mệnh

  1. Bài vị màu đỏ ( giấy hồng hoặc giấy đỏ) có viết : “Nam Phương Hỏa đức Bính Đinh tinh quân”
  2. Mũ đỏ
  3. Hương hoa
  4. Phẩm oản
  5. Tiền vàng 36 đồng tiền

Hướng dẫn cách bày lễ cúng giải hạn sau Vân Hán chiếu mệnh

Sắm lễ cúng sao Vân Hán vào ngày 29 âm lịch hàng tháng từ 21 giờ đến 23 giờ. Thắp 15 ngọn nến ( đèn) hướng Nam theo hình dưới đây để chuẩn bị đọc văn khấn.

Cách cúng giải hạn sao Vân Hán chiếu mệnh như thế nào?

Văn khấn giải hạn sao Vân Hán chiếu mệnh

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Con lạy chin phương trời mười phương đất chư Phật mười phương.

Nam mô hiệu Thiên Chí Tôn Kim Quyết Ngọc hoàng Thượng đế.

Nam mô Trung Thiện Tinh chúa Bắc Cực Tử Vi Trường Sinh Đại đế.

Nam mô Tả Nam tào Lục Ty Duyên Thọ tinh quân.

Nam mô Hữu Bắc đẩu Cửu Hàm Giải Ách tinh quân.

Nam mô Thượng Thanh Bản Mệnh Nguyên Thần Chân quân.

Chúng con là: …………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..

Hôm nay ngày lành tháng tốt, chúng con thành tâm sắm lễ hương hoa, thảo quả, tịnh tâm lập hương án, cầu lễ giải sao Vân Hán.

Chúng con người trần mắt thịt, khó biết thiên cơ, trên có chư thánh chư Phật hiển linh thông suốt, tỏ rõ chân ngụy, chuyện họa phúc, sinh tử dương gian. Chúng con thành tâm khấn vái, chư thánh chư Phật phù hộ độ trì, giải tai hóa ách, cầu cuộc sống bình an, con cái khỏe mạnh, gia đình hòa thuận.

Dẫu biết phúc người có mệnh, chẳng dám được hơn dài, nhưng mong chư thánh hiển linh, tỏ lòng thương xót, ban phúc ban ơn, hóa phúc thêm phúc, hóa họa thành không. Chúng con xin đội ơn sâu biển cả, một lòng hành thiện, tu tạo phúc đức ở đời này kiếp này để tạ ơn thánh ân ban xuống.

Nay có chút lễ bạc, tâm thành, cúi lạy trước hương án, cúi xin chư thánh.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Xem thêm: Hướng dẫn cúng giải hạn sao Thái Âm, sao Thái Dương, Sao Mộc Đức


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Tư vấn