Bố cục căn nhà tọa Mùi hướng Sửu

Bố cục căn nhà toạ Mùi hướng Sửu: Đây là căn nhà vượng hướng. Nếu trước cửa ra vào nhìn thấy biển, sông, hồ, đầm, bể bơi, vòi phun nước thì tài vận và sự nghiệp vận có được sự hỗ trợ rất lớn. Tài vận: Cửa sổ căn phòng phía Đông Bắc là đại tài vị,
Bố cục căn nhà toạ Mùi hướng Sửu: Đây là căn nhà vượng hướng. Nếu trước cửa ra vào nhìn thấy biển, sông, hồ, đầm, bể bơi, vòi phun nước thì tài vận và sự nghiệp vận có được sự hỗ trợ rất lớn. Tài vận: Cửa sổ căn phòng phía Đông Bắc là đại tài vị,

Bố cục căn nhà toạ Mùi hướng Sửu: Đây là căn nhà vượng hướng. Nếu trước cửa ra vào nhìn thấy biển, sông, hồ, đầm, bể bơi, vòi phun nước thì tài vận và sự nghiệp vận có được sự hỗ trợ rất lớn.

p44

Tài vận: Cửa sổ căn phòng phía Đông Bắc là đại tài vị, đặt tỳ hưu, đồng tiền ngũ đế, chậu cây cảnh ở đó sẽ tăng cường tài vận.

Sức khỏe nhân đinh: Đặt nồi cơm điện trên bệ cửa sổ hướng Bắc trong phòng khách sẽ có hỗ trợ rất lớn đến sức khoẻ của những người trong nhà.


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Tư vấn