Cách cục Tử Phủ đồng cung

Sao Tử Vi, Thiên Phủ cùng chấn Mệnh tại cung Dần hoặc cung Thân.
Cách cục Tử Phủ đồng cung
Sao Tử Vi, Thiên Phủ cùng chấn Mệnh tại cung Dần hoặc cung Thân.
Cách cục Tử Phủ đồng cung

Ưu điểm: Đời sống vật chất sung túc đủ đầy, một đời hưởng phúc, giàu sang trọn vẹn, phúc lộc song toàn.

Khuyết điểm: Hai đế tinh đồng cung, về mặt tinh thần dễ xuất hiện cảm giác cô độc mang tính chu kỳ, nên chậm kết hôn - Nếu gặp sao Kình dương, sẽ trở thành thương gia lớn, nhưng tâm địa thường bất chính.Cung mệnh an tại cung Dần hoặc Thân, có sao Tử vi và Thiên Phủ cùng cung, lại có Lộc Tồn, Hóa Khoa, Hóa Quyền, Hóa Lộc, Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, gia hội mới được coi là hợp cách cục. Nếu lá số sở hữu cách cục này, chủ về đại phú, đại quý, phúc thọ song toàn. Người sinh năm Giáp gặp hóa cát cực tốt, Người sinh năm Đinh, Kỷ, Canh, Quý cát. Ca quyết như sau: Phiên âm: Đồng cung Tử Phủ quý sinh nhân Thiên tại thanh minh vạn tượng tân Hỷ phùng Dần Thân đồng đắc địa Thanh danh lỗi lạc động càn khôn. Nghĩa là:

Tử phủ đồng cung sinh phú quý
Muôn sự đổi mới trời sáng trong
Ưa gặp Dần Thân thêm đắc địa
Thanh danh lỗi lạc khắp càn khôn

Lá số ví dụ về cách Tử Phủ đồng cung: Trương Lương

Sinh ngày: Giờ thìn, mùng 6 tháng 5 năm Giáp Ngọ.
Tử vi, Thiên phủ cùng trấn Mệnh tại cung Dần, Song lộc triều viên (Hai sao lộc chầu về cung Mệnh), được Tả Phù, Hữu Bật, Văn Xương, Vũ Khúc gia hội.

Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Truyện hay

Không tìm thấy Feed

Tư vấn