Kiêng kỵ tường vách cắt bếp ga –

Chuyên mục: Bí Ẩn
Hiện tượng: Cửa chia đến ngang bếp ga hoặc có bức tường vách cắt ngang bếp ga. Bố cục trên không hợp với đạo phong thủy. Như vậy dễ làm cho sức khỏe và tinh thần bị ảnh hưởng tiêu cực. Phương pháp hóa giải: Phía trên bếp ga đoạn bị tường cắt đến tre

Tử Vi, Tứ Trụ, Xem Tướng, Gieo quẻ, Xem bói, Phong Thủy, 12 con giáp, 12 cung hoàng đạo

Hiện tượng: Cửa chia đến ngang bếp ga hoặc có bức tường vách cắt ngang bếp ga. Bố cục trên không hợp với đạo phong thủy. Như vậy dễ  làm cho sức khỏe và tinh thần bị ảnh hưởng tiêu cực.

07170332

Phương pháp hóa giải: Phía trên bếp ga đoạn bị tường cắt đến treo một con Kỳ lân dẫm Bát quái để hóa giải.

Điều nên biết

Nhà ở nếu phạm phải các loại sát khí sau thì có thể dùng gương lồi Bát quái để hóa giải:

1. Hóa giải lộ xông: khi minh đường có đường cái hoặc đường nước xông thằng vào.

2. Hóa giải sát khí cột điện: Nếu nhà ở chính đối với cột điện thì trên cửa có thể treo gương lồi Bát quái để hóa giải sát khí.

3. Hóa giải phản cung sát: khi minh đường nhìn thấy nước chảy hoặc đường cái quay ngược lại có thể sừ dụng gương lồi Bát quái để hóa giải.

4. Hóa giải sát khí đầu hiên nhà.

5. Hóa giải các loại sát khí khác như sát khí tường vách cát, sát khí góc phòng…


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:


Ý Kiến

Sẽ làm lại sau 10nam
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cau mong moi viec troi chay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tiền đè đâu ko thấy mà thấy trước mắt là đang thất nghiệp và nợ đè sắp chết rồi.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

em nóng tính lắm đấy, chuẩn luôn!
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chán thí bà luôn
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đôi lúc cũng mệt mỏi.cứ gần hết năm là bị
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Viên màng túi quanh năm mà bảo pát tài
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sau dug zu zay ta kaka
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đôi lúc cũng mệt mỏi.cứ gần hết năm là bị
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Qua cơn bi cực tới hồi thoi lai
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.