Để việc làm ăn của cửa hàng trở nên thịnh vượng –

Từ góc độ kinh tế học, những nơi phồn hoa của một thành phố, thường là nơi thương phẩm giao dịch hoạt động sôi động nhất, phồn thịnh nhất. Người ta tập trung ở đó, ở mức độ lớn chính là vì lựa chọn những sản phẩm. Cửa hàng được mở ra ở những địa đoạn

Tử Vi, Tứ Trụ, Xem Tướng, Gieo quẻ, Xem bói, Phong Thủy, 12 con giáp, 12 cung hoàng đạo

phồn hoa thì sản phẩm có thể tiếp cận trực tiếp với khách hàng, thu hút khách hàng sẽ có tác dụng thúc đẩy tiêu dùng rất tốt, việc làm ăn trở nên đắt hàng.

951ec68746233e.img

Ngược lại, nếu cửa hàng được mở ra ở những địa đoạn khuất nấp thì giống như là tránh mặt khách hàng. Cửa hàng mở cửa kinh doanh mà rất ít người lui tới xem hàng, cửa hàng lạnh tanh, thậm chí vắng teo. Theo cách nói của phong thủy, người đại diện cho sinh khí, không có người tới thăm, cửa hàng đã thiếu đi sinh khí. Sinh khí ít, chính là âm khí thịnh. Việc làm ăn của cửa hàng không khởi sắc chính là âm khí quá vượng. Một cửa hàng mà âm khí quá vượng, không chỉ là làm ăn sẽ bị thua thiệt, nghiêm trọng hơn là sẽ làm tổn hại đến nguyên khí của chủ cửa hàng, khiến cho ngành nghề này sẽ phá sản.

Thị trường là nơi quan trọng để sinh tài, muốn tài vận hưng thịnh, phong sinh thủy khởi thì cần phải tìm ra nơi có phong thủy tốt vừa sinh vượng cho chủ nhân lại vừa tụ khí.

Từ góc độ phong thủy thấy rằng: Màu sắc bên trong cửa hàng cần phải kết hợp bố cục với Ngũ hành mệnh của chủ cửa hàng, hướng quay mặt cửa hàng và thuộc tính ngũ hành của sản phẩm bán để tiến hành kinh doanh.


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:


Ý Kiến

Chuẩn Hay gặp thị phi và hay gặp cái bọn thối mồm-ăn ko ngồi rồi đem chuyện người khác để nói

Nóng tính thì dùng nhưng tốt bụng với người ta song họ không biết ơn nà còn coi mình như không hề giúp đỡ họ gì cả
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chỉ mong binh yen
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mình tuổi mão nè gặp rất nhiều khó khăn trong cs và trong cv nè k có ngày nào là k gặp khó khăn cả
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đợi ny đưa đi thì ta cũng đi đc mấy vòng trái đất r quay lại
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuẩn Hay gặp thị phi và hay gặp cái bọn thối mồm-ăn ko ngồi rồi đem chuyện người khác để nói
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mình tuổi mão nè gặp rất nhiều khó khăn trong cs và trong cv nè k có ngày nào là k gặp khó khăn cả

Cảm ơn ad đọc phần này rất hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Viên màng túi quanh năm mà bảo pát tài
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cảm ơn ad đọc phần này rất hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tư vấn