Cô nàng mắt sắc sảo có tính cách như thế nào?

Ánh mắt sắc sảo là ánh mắt góc cạnh, sắc như dao, thông minh, lanh lợi và có phần “ghê gớm”. Chủ nhân của ánh mắt sắc sảo là người có giác quan nhạy bén, trực giác nhanh. Với bản tính linh hoạt, họ xoay chuyển các tình thế để đạt được mục đích 1 cách
Cô nàng mắt sắc sảo có tính cách như thế nào? –
Ánh mắt sắc sảo là ánh mắt góc cạnh, sắc như dao, thông minh, lanh lợi và có phần “ghê gớm”. Chủ nhân của ánh mắt sắc sảo là người có giác quan nhạy bén, trực giác nhanh. Với bản tính linh hoạt, họ xoay chuyển các tình thế để đạt được mục đích 1 cách
Cô nàng mắt sắc sảo có tính cách như thế nào? –


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Truyện hay

Không tìm thấy Feed

Tư vấn