Phù Lưu Diệp Phép xem lá trầu không

Chuyên mục: Bí Ẩn
Phép xem lá Trầu Thong dong ngắt lấy lá trầu Nghiệm xem cho biết nhiệm màu phép tiên Có ai vĩ mỗ sự duyên Đem phù lưu diệp đến xin thuốc thần.
Phù Lưu Diệp - Phép xem lá trầu không
Phép xem lá Trầu Thong dong ngắt lấy lá trầu Nghiệm xem cho biết nhiệm màu phép tiên Có ai vĩ mỗ sự duyên Đem phù lưu diệp đến xin thuốc thần.
Phù Lưu Diệp - Phép xem lá trầu không

Phép xem lá Trầu

Thong dong ngắt lấy lá trầu

Nghiệm xem cho biết nhiệm màu phép tiên

Có ai vĩ mỗ sự duyên

Đem phù lưu diệp đến xin thuốc thần

Trước làm lễ vật tiễn đưa

Sau mới làm thuốc làm bùa cứu nhân

Luận xem phù diệp kể bày

HIện gia động phạm cho hay biết tình

Thượng đỉnh là dương Phật đình

Trung nguyên bản thổ tối linh thần hoàng

Chính tâm phụ mẫu gia đường

Hạ tề ấy thực là chàng Phạm Nhan

Minh luận bản mệnh cho an

Đoán giả tắc tử rõ ràng chẳng ngoa

Tinh là chúa Kỳ hiện ra

Đẩu là chúa Quế âm là chúa Tinh

Dương là Long thần chẳng linh

Càn vi tam đại tiền sinh đã đành

Khảm là cô di rành rành

Cấn là mạnh nữ tòng hành mộc tinh

Chấn là phụ mẫu ngoại hình

Tốn là thúc bá dung tình đa đoan

Ly là thổ công lai lâm

Khôn là hung thần Đoài là yêu tinh

Giáp là mạnh tướng cho minh

Ất là hiện hình miếu đinh chẳng không

Bính là xuất hiện Thổ công

Đinh là đạo lộ cô vong ngoài đường

Mậu là Phụ Mẫu cho tường

Kỷ là Phật tự Canh đương thiên thơi

Tân là tam đại lâm chơi

Nhâm Quý ông Mãnh ấy thí không sai

Quý là thất vật mọi loài

Long vương thuỷ phủ hai nơi hành mình

Động đâu phạm đấy cho minh

Làm thấy quyết đoán cho tinh kẻo nhầm.

Pháp sư Trần Ngọc Kiệm


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet: