SAO THIẾU ÂM THIẾU DƯƠNG

thiếu dương (Hỏa) thiếu âm (Thủy) *** 1. vị trí đắc địa của thiếu dương, thiếu âm: Hai sao này đắc địa the...
SAO THIẾU ÂM - THIẾU DƯƠNG
thiếu dương (Hỏa) thiếu âm (Thủy) *** 1. vị trí đắc địa của thiếu dương, thiếu âm: Hai sao này đắc địa the...
SAO THIẾU ÂM - THIẾU DƯƠNG

thiếu dương (Hỏa) thiếu âm (Thủy) 


***

1. vị trí đắc địa của thiếu dương, thiếu âm: Hai sao này đắc địa theo các vị trí đắc địa của Nhật, Nguyệt tức là:             - Từ Dần đến Ngọ cho Thiếu Dương             - Từ Thân đến Tý cho Thiếu Âm Chỉ khi nào đắc địa 2 sao này mới có nghĩa. Nếu hãm thì vô dụng. Đặc biệt nếu Thiếu Dương đắc địa đồng cung với Nhật, Thiếu Âm đắc địa đồng cung với Nguyệt, ý nghĩa càng rực rỡ hơn. Nếu đắc địa mà không đồng cung với Nhật, Nguyệt, chỉ hội chiếu với Nhật, Nguyệt thì cũng sáng lạn nhưng không sáng sủa bằng.

2. Ý nghĩa của thiếu dương, thiếu âm: Cả hai đều là cát tinh nên có ý nghĩa tốt nếu đắc địa:             - thông minh             - vui vẻ, hòa nhã, nhu             - nhân hậu, từ thiện (tương tự như Tứ Đức). Vì vậy đi kèm với các sao này, ý nghĩa nhân đắc càng thịnh.             - giải trừ được bệnh tật, tai họa nhỏ (hiệu lực như Tứ Đức).
Đặc biệt là khi hội họp với Hóa Khoa, hoặc đồng cung hoặc xung chiếu, Thiếu Âm và Thiếu Dương kết hợp thành bộ sao gia tăng phúc thọ, cứu khốn phò nguy, giải trừ nhiều bệnh tật, tai họa.
Thiếu Âm, Thiếu Dương gặp sao tốt thì làm tốt thêm, gặp sao xấu thì vô dụng.

Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Tư vấn