Các ngày không nên cầu cúng tế lễ –

Chuyên mục: Bí Ẩn
1. Các ngày ở vòng Giáp Tý - Ngày Bính Dần: Không nên làm lễ cầu Thần, dâng sớ, tế tựu, chiêu hồn. - Ngày Canh Ngọ, Tân Mùi: Không nên tự lễ bái, nếu cầu khẩn phải nhờ các sư thầy, đạo sỹ. - Ngày Quý Dậu: Không nên lễ bái, trừ cầu tế Hà Bá (thủy thầ

Tử Vi, Tứ Trụ, Xem Tướng, Gieo quẻ, Xem bói, Phong Thủy, 12 con giáp, 12 cung hoàng đạo

DSC_0123

1. Các ngày ở vòng Giáp Tý
– Ngày Bính Dần:
Không nên làm lễ cầu Thần, dâng sớ, tế tựu, chiêu hồn.

– Ngày Canh Ngọ, Tân Mùi:
Không nên tự lễ bái, nếu cầu khẩn phải nhờ các sư thầy, đạo sỹ.

– Ngày Quý Dậu:
Không nên lễ bái, trừ cầu tế Hà Bá (thủy thần).

2. Các ngày ở vòng Giáp Tuất

– Ngày Giáp Tuất và Ất Hợi:
Không làm các đại lễ cầu, cúng, tế thần.

– Các ngày Bính Tý, Đinh Sửu, Mậu Dần, Tân Tị, Nhâm Ngọ, Quý Mùi là các ngày đại bại không nên lễ bái, cầu lễ sẽ gặp họa tai, hao tài tốn của, hại người, tai bay vạ gió…

3. Các ngày ở vòng Giáp Thân

– Các ngày Mậu Tý – Kỷ Sửu – Canh Dần – Nhâm Thìn – Quý Tị không nên tế lễ, cầu, thề bồi.

– Ngày Tân Mão:
Làm lễ chiêu hồn, lập bàn thờ, tôn bát hương, lập bài vị người quá cố thì tạm được; các việc khác thì không.

4. Các ngày ở vòng Giáp Ngọ

– Ngày Canh Tý, Tân Sửu:
Không cầu cúng, nếu làm sẽ chuốc bệnh tật, tai vạ.

– Ngày Ất Mùi:
Cầu cúng, tế lễ nhỏ thì tạm được.

5. Các ngày ở vòng Giáp Thìn

– Ngày Giáp Thìn:
Không nên cầu lễ, nếu làm sẽ rất xấu.

– Ngày Bính Ngọ:
Không làm lễ cầu phúc, nếu làm sẽ rất xấu.

– Các ngày Mậu Thân – Nhâm Tý – Quý Sửu: Không nên lễ bái, sẽ tổn hại chủ nhà.

– Các ngày Canh Tuất – Tân Hợi:
Lễ tạ Hà Bá (Thủy thần) thì tạm được. Ngoài ra không làm các việc cầu cúng khác.

6. Các ngày ở vòng Giáp Dần

– Các ngày Đinh Tị – Mậu Ngọ – Kỷ Mùi:
Không nên tế lễ, nếu làm sẽ rất xấu.

– Các ngày Tân Dậu – Nhâm Tuất – Quý Hợi: Không cầu phúc, tế lễ, nếu làm sẽ cô quả, bần
cùng.

– Ngày Bính Thìn:
Không cúng, tế lễ.


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:


Ý Kiến

Nóng tính thì dùng nhưng tốt bụng với người ta song họ không biết ơn nà còn coi mình như không hề giúp đỡ họ gì cả
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đôi lúc cũng mệt mỏi.cứ gần hết năm là bị
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Có đúng vậy ko nói cho vui lòng mấy người đẹp thui ha
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuẩn Hay gặp thị phi và hay gặp cái bọn thối mồm-ăn ko ngồi rồi đem chuyện người khác để nói
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đó là điều mình muốn nói

May mắn chả thấy đâu toàn thấy xui thôi ... ở đấy mà may vs chả mắn
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ad cho hỏi tuổi dần làm công ăn lương làm sao giàu xin chỉ giáo
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Có đúng vậy ko nói cho vui lòng mấy người đẹp thui ha
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chán thí bà luôn
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nam mô a di đà Phật
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.