Các ngày “Kỵ làm nhà”

Chuyên mục: Bí Ẩn
Tháng Giêng kiêng ngày 13 âm Tháng Hai kiêng ngày 12 âm Tháng Ba kiêng ngày 9 âm Tháng Tư kiêng ngày 7 âm Tháng Năm kiêng ngày 5 âm Tháng Sáu kiêng ngày 3 âm Tháng Bảy kiêng ngày 8 và 29 âm Tháng Tám kiêng ngày 27 âm Tháng Chín kiêng ngày 25 âm Thán
Tháng Giêng kiêng ngày 13 âm Tháng Hai kiêng ngày 12 âm Tháng Ba kiêng ngày 9 âm Tháng Tư kiêng ngày 7 âm Tháng Năm kiêng ngày 5 âm Tháng Sáu kiêng ngày 3 âm Tháng Bảy kiêng ngày 8 và 29 âm Tháng Tám kiêng ngày 27 âm Tháng Chín kiêng ngày 25 âm Thán

nhung-dieu-kieng-ky-khi-thi-cong-xay-dung-nha-o-2014

 1. Tháng Giêng kiêng ngày 13 âm
 2. Tháng Hai kiêng ngày 12 âm
 3. Tháng Ba kiêng ngày 9 âm
 4. Tháng Tư kiêng ngày 7 âm
 5. Tháng Năm kiêng ngày 5 âm
 6. Tháng Sáu kiêng ngày 3 âm
 7. Tháng Bảy kiêng ngày 8 và 29 âm
 8. Tháng Tám kiêng ngày 27 âm
 9. Tháng Chín kiêng ngày 25 âm
 10. Tháng Mười kiêng ngày 23 âm
 11. Tháng Mười một kiêng ngày 21 âm
 12. Tháng Chạp kiêng ngày 19 âm


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet: