Các ngày “Kỵ xuất nhập tài” kiêng xuất nhập tiền

Tháng Giêng tránh ngày Tị Tháng Hai tránh ngày Ngọ Tháng Ba tránh ngày Mùi Tháng Tư tránh ngày Hợi Tháng Năm tránh ngày Tý Tháng Sáu tránh ngày sửu Tháng Bảy tránh ngày Thân Tháng Tám tránh ngày Dậu Tháng Chín tránh ngày Tuất Tháng Mười tránh ngày D
Tháng Giêng tránh ngày Tị Tháng Hai tránh ngày Ngọ Tháng Ba tránh ngày Mùi Tháng Tư tránh ngày Hợi Tháng Năm tránh ngày Tý Tháng Sáu tránh ngày sửu Tháng Bảy tránh ngày Thân Tháng Tám tránh ngày Dậu Tháng Chín tránh ngày Tuất Tháng Mười tránh ngày D

347

 1. Tháng Giêng tránh ngày Tị
 2. Tháng Hai tránh ngày Ngọ
 3. Tháng Ba tránh ngày Mùi
 4. Tháng Tư tránh ngày Hợi
 5. Tháng Năm tránh ngày Tý
 6. Tháng Sáu tránh ngày sửu
 7. Tháng Bảy tránh ngày Thân
 8. Tháng Tám tránh ngày Dậu
 9. Tháng Chín tránh ngày Tuất
 10. Tháng Mười tránh ngày Dần
 11. Tháng Mười một tránh ngày Mão
 12. Tháng Mười hai tránh ngày Thìn


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Tư vấn