Các ngày “Ngũ quỷ” (xấu), cần tránh mọi việc

Tháng Giêng kỵ ngày Ngọ Tháng Bảy kỵ ngày Sửu Tháng Hai kỵ ngày Dần Tháng Tám kỵ ngày Tị Tháng Ba kỵ ngày Mão Tháng Chín kỵ ngày Tý Tháng Tư kỵ ngày Thìn Tháng Mười kỵ ngày Hợi Tháng Năm kỵ ngày Mão Tháng Mười một kỵ ngày Mùi Tháng Sáu kỵ ngày Thân
Tháng Giêng kỵ ngày Ngọ Tháng Bảy kỵ ngày Sửu Tháng Hai kỵ ngày Dần Tháng Tám kỵ ngày Tị Tháng Ba kỵ ngày Mão Tháng Chín kỵ ngày Tý Tháng Tư kỵ ngày Thìn Tháng Mười kỵ ngày Hợi Tháng Năm kỵ ngày Mão Tháng Mười một kỵ ngày Mùi Tháng Sáu kỵ ngày Thân

cung-kham

 1. Tháng Giêng kỵ ngày Ngọ
 2. Tháng Bảy kỵ ngày Sửu
 3. Tháng Hai kỵ ngày Dần
 4. Tháng Tám kỵ ngày Tị
 5. Tháng Ba kỵ ngày Mão
 6. Tháng Chín kỵ ngày Tý
 7. Tháng Tư kỵ ngày Thìn
 8. Tháng Mười kỵ ngày Hợi
 9. Tháng Năm kỵ ngày Mão
 10. Tháng Mười một kỵ ngày Mùi
 11. Tháng Sáu kỵ ngày Thân
 12. Tháng Chạp kỵ ngày Tuất


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Tư vấn